o přístup do partnerského systému prosím zažádejte u svého obchodního zástupce CIBET nebo na vrchovsky@cibet.cz